5

Arheološki spomeniki

Obrat – Arheološko najdišče pod Tremi kralji

V gozdu, severno od ceste Benedikt - Trotkova in na južnem pobočju hriba s cerkvijo sv. Treh kraljev, so vidne še 4 delno prekopane rimske gomile, s premeri 9 do 14 metrov in ohranjenimi višinami 0,7 do 1,8 metra. Najdbe so  izgubljene. Zahodno od gomil so bili na njivah odkriti sledovi rimske arhitekture (temelji zidov, opeka), ki so bili le delno raziskani leta 1963 Grobišče skupaj s pripadajočo naselbino tvori poselitveno jedro, pomembno za razumevanje rimskodobne kulturne krajine.

Obrat - Rimske stavbe (sledovi rimskih stavb)

Zahodno od ceste Osek - Benedikt, so bili na pobočnih njivah odkriti sledovi rimskih stavb z že delno izkopanimi temelji Kljub relativno slabi ohranjenosti, predstavljajo arheološke ostaline v prvotni legi pomemben vir informacij za razumevanje rimskodobne kulturne krajine.

Obrat - Rimski gomili (2 gomili)

Na gozdnatem robu in na vrhu pobočja, sta ohranjeni delno poškodovani manjši rimski gomili s premeri 6 in 7 metrov ter ohranjenimi višinami 0,4 in 0,7 metra. V bližini so bile še manjše, vendar danes že izravnane gomile. Gomili skupaj z bližnjimi stavbnimi ostanki tvorita poselitveno jedro, pomembno za razumevanje rimskodobne kulturne krajine. Rimska cesta je potekala iz Radgone po grebenu Štajngrove mimo Treh Kraljev, Obrata, Oseka, Gočove do Ptuja. Verjetno je rimska cesta potekala tudi v smeri od Negove mimo Trtokove do Svetih Treh Kraljev.

obrat

Podobne samooskrbne rimske kmetije (vile rustike) so bile v Obratu.
www.egrupos.net/grupo/joseignacio/archivo/indice/1351/msg/1619

Zgodba

Platon nam opiše Atlantido na dveh ravneh. Na eni strani govori o obsežni ravninski pokrajini (Panoska ravnina). Na severu pa so jo varovale visoke gore (Pohorje, Kozjak, Peca, Golica) pred severnimi vetrovi. Gore so omogočale tudi obilje voda zaradi topljenja ledu in snega v zaledju. Atlantida je pripadala Pozeidonu (v Rimu Neptun) Bogu morja, oceanov, studencev, izvirov, jezer. Pozeidona predstavljajo živali, ki utelešajo načelo plodnosti, torej konj, bik, delfin, riba'. Pozeidon je v bajni Atlantidi poslal iz tal dva studenca, vročega (termalni vrelec Benedikt) in mrzlega (mineralni vrelec ali izvir ali studenec).

Energija

»Tako kot ima vsaka oseba, ima tudi vsaka pokrajina in vsak kraj svojo dušo, sposobnosti in značaj«. Tudi naše okolje lahko čutimo. Kraji, svetišča, spomeniki ali drevesa so tam od nekdaj, so zavestno ali nezavedno simbol odnosa vrednosti ali dogodkov iz preteklosti in sedanjosti.

prd

Spletna stran Zgodovinsko društvo Atlantida Raj Slave uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih